امکانات و خدمات

 
weather
درجه حرارت: 32C
سرعت باد: 28.97 km/h
رطوبت: 16%